<div align="center"> <h1>Warezus.pl</h1> <h3>Polska Scena Warezowa</h3> <p>gsm,warez,mp3,gry,gry gsm,grygsm</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.warezus.pl" rel="nofollow">http://www.warezus.pl</a></p> </div>